Ministar Oliver Soldo

Ministar Oliver Soldo
Adresa:
Mostar, Krpića 3
Telefon:
036/580-750
Fax:
036/580-724
E-pošta:
min.branitelja.boraca.hnz@gmail.com

Rođen 12. juna 1971. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio u Mostaru. Zvanje inžinjera poslovne informatike stekao na Sveučilištu u Zagrebu, a na mostarskom Ekonomskom fakultetu stekao stručnu spremu diplomiranog ekonomiste. Radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, obavljao dužnosti vijećnika Gradske općine Mostar Jug i Grada Mostara i bio zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ratni vojni invalid, nositelj je Spomenice Domovinskog rata i Reda hrvatskog križa.