POTPISANI UGOVORI O KORIŠTENJU USLUGA BANJSKO-KLIMATSKOG LIJELČENJA

POTPISANI UGOVORI O KORIŠTENJU USLUGA BANJSKO-KLIMATSKOG LIJELČENJA

Oliver Soldo, ministar za pitanja boraca Hercegovačko – neretvanskog kantona i Nedžad Babalija, ovlašteni predstavnik Zdravstvene ustanove-lječilišta Banje „Terme“ iz Ilidže potpisali su danas u prostorijama Ministarstva ugovor o korištenju usluga banjsko – klimatskog liječenja za pripadnike boračke populacije s područja ovog kantona.

Ugovori s Javnom ustanovom za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-liječilište „Reumal“ Fojnica i Javnom zdravstvenom ustanovom-banjsko rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo, koji su u postupku javne nabavke izabrani za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja biti će potpisani naknadno.

Ministar Soldo je istaknuo da su i ove godine, u iznosu od 100.000,00 KM, osigurana sredstva iz Budžeta HNK za 2017. godinu za potrebe medicinske rehabilitacije boračke populacije, a u narednom periodu liječnička komisija će sukladno Pravilniku o kriterijima i načinu odobravanja upućivanja korisnika prava u lječilište (medicinske rehabilitacije), odlučiti o podnesenim zahtjevima.

Zahtjev za priznavanje i ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) podnosi se na adresu Ministarstva za pitanja boraca HNK, a Javni poziv ostaje otvoren sve do utroška sredstava predviđenih u Budžetu za ovu godinu.