POTPISANI UGOVORI O NAMJENSKOM TROŠENJU SREDSTAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

POTPISANI UGOVORI O NAMJENSKOM TROŠENJU SREDSTAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Danas je, u prostorijama Ministarstva za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona, ministar Oliver Soldo potpisao i uručio 54 ugovora o namjenskom utrošku bespovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje boraca i članova njihovih porodica na području HNK.

Za ovu namjenu iz budžeta HNK za 2016. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 270 000 KM, od čega je 240 000 KM dodijeljeno onim aplikantima koji ispunjavaju uvjete Javnog oglasa, a preostali dio od 30 000 KM raspodjeljuje ministar putem Odluka Vlade HNK za one aplikante koji ne ispunjavaju uvjete Javnog oglasa a imaju žurnu potrebu za pomoć u rješavanju stambenog pitanja.

Komisija koju su činili djelatnici Ministarstva i predstavnici kantonalnih boračkih organizacija HVO i ARBiH, obradila je pristigle zahtjeve i uvidom u stanje na terenu donijelo konačnu odluku. Nakon provedene procedure, sukladno pozitivnim zakonskim propisima 54 korisnika ostvarila su pravo na novčanu potporu, a iznos sredstava utvrđen je odlukom Komisije koja je provodila oglas.

Dobitnici sredstava obvezni su sredstva utrošiti namjenski, sukladno podnesenom zahtjevu, a nakon njihova utroška podnijeti pismeno izvješće Ministarstvu u roku 120 dana od dana uplate sredstava na račune korisnika.