Pravilnici

Pravilnici

Naslov dokumenta Datum objave Preuzimanje
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA POKRIVANJE TROŠKOVA DŽENAZE/SAHRANE ČLANOVA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA POGINULOG/POGINULIH BORACA ("SLUŽBENE NOVINE HNK", BR. 8/07) 19.02.2015 12:39
PRAVILNIK O NOVČANOJ PODRŠCI ZA OTVARANJE RADNIH MJESTA ("SLUŽBENE NOVINE HNK", BR. 9/14, 8/15) 18.02.2015 10:20
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA PO OSNOVU PREOSTALE RADNE SPOSOBNOSTI ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 7/08) 02.02.2015 13:18
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I NAČINU ODOBRAVANJA BANJSKO-KLIMATSKOG LIJEČENJA (MEDICINSKE REHABILITACIJE) ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 6/15) 02.02.2015 13:16
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I OBEZBJEĐENJE SANITETSKOG MATERIJALA ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 7/08) 02.02.2015 13:12
PRAVILNIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU BESPOVRATNU DODJELU SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA NA PODRUČJU HNK ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 11/08, 8/15) 29.01.2015 13:01
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA DJECI POGINULIH, UMRLIH ILI NESTALIH BRANILACA, DEMOBILISANIH BRANILACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR 5/09) 29.01.2015 12:43
PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 8/12, 6/15) 29.01.2015 12:36
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA STANJA TEŠKE BOLESTI I STANJA SOCIJALNE POTREBE BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 9/12 I 10/12) 29.01.2015 12:13
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU NAKNADE TROŠKOVA IZRADE NADGROBNIH NIŠANA/SPOMENIKA POGINULIM BORCIMA (SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 8/07) 29.01.2015 12:01