Ministarstvo

Ministarstvo

Ministarstvo za pitanja branitelja/ boraca HNŽ/K skrbi o osiguranju kontinuirane primjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK“ br. 6/18 i 4/21), kao i primjenu zakonskih i drugih propisa koje imaju za svrhu zaštitu prava branilaca i članova njihovih porodica.

VIZIJA

Inspirisani osnovnim vrijednostima i ohrabreni zaslugama učesnika Odbrambeno-oslobodilačkog rata, Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K će osigurati zaštitu digniteta i trajnog sjećanja nemjerljive žrtve branilaca.

MISIJA

Sistemskim provođenjem Zakonom utvrđenih prava svih žrtava Odbrambeno-oslobodilačkog rata, rukovodeći se njihovim potrebama, kreirat ćemo visokokvalitetne programe i donositi uvjerljive odluke na zaštiti i promociji prava branilačke populacije, te ćemo javnost učiniti osjetljivom za njihove potrebe.